O životě kolem nás

Kam kráčíš pozemské lidstvo?

Příběh zpoza opony – část 4.

Publikováno 21.09.2017 v 17:31 v kategorii Nezařazené, přečteno: 7x

Tomáš nabídku s radostí přijal. Pomyšlení, že bude muset čelit tomu neznámému nebezpečí sám, mu nijak radost nečinilo. Nyní má ale spoludruhy, na které se může spolehnout. Rytíři! Ctnostní lidé, žijící pro naplnění ideálů, pro něž je čest a spravedlnost nadevše. Najednou si připadal mezi těmito prostými, ale již od pohledu velmi vznešenými lidmi nepatřičně. Vždyť kdo je on sám? Rychle ale tyto myšlenky zaplašil. Nyní na to není čas. Vydali se… Celý článek ›


Teprve po hlavním má následovat po - hlavní!

Publikováno 18.09.2017 v 17:19 v kategorii Nezařazené, přečteno: 23x

Skutečná pravda o věcech se nejednou skrývá v samotných slovech, které tyto věci označují. A přesně tak je to i s pojmem pohlavní a se vším, co se za ním skrývá. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavní má následovat až po čemsi hlavním. Že pohlavní nemá v člověku stát nikdy výše, než to hlavní. V samotném slově po - hlavní je zároveň skryta i výstraha! Výstraha před tím, že pohlavní je opravdu tak mocné, že se nám může… Celý článek ›


Příběh zpoza opony – část 3.

Publikováno 15.09.2017 v 19:37 v kategorii Nezařazené, přečteno: 22x

Odměna nebo čest. Když po strastiplném putování konečně dorazili do šlechtické čtvrti a našli dům dívčina otce, stal se Tomáš svědkem dojemného přivítání. Připadal si tam najednou nepatřičně, bylo mu hloupé vzít si odměnu, a tak se potichu vytratil. Druhý den za ním ovšem do cechu šlechticů přišel postarší rytíř, dívčin otec. "Dlužím vám za život své dcery, bojovníku. Zde je odměna, a vězte, že máte mou nehynoucí vděčnost."Tomáš se na… Celý článek ›


Katastrofální letní vedra jako varování lidstvu!

Publikováno 12.09.2017 v 17:54 v kategorii Nezařazené, přečteno: 32x

Absolutně nikdo nemohl přehlédnout mimořádné, téměř doslova africká vedra tohoto léta. Byla největší po celou dobu hydrometeorologických měření na našem území. Sucho, které je doprovází, negativně poznamenalo množství i kvalitu obilovin v letošní sklizni a s největší pravděpodobností negativně poznamená i úrodu podzimních plodin. A právě během jedné z vln těchto obrovských veder se v médiích objevila zpráva, že 2. srpna jsme vyčerpali… Celý článek ›


Příběh zpoza opony – část 2.

Publikováno 09.09.2017 v 17:56 v kategorii Nezařazené, přečteno: 32x

V říši fantasie. Když opět otevřel oči, uvědomil si, že leží na posteli v nějaké místnosti. Vybavení vypadalo jako ze středověku, ale ne toho evropského, tak jak jej znal, na to byly předměty příliš cizokrajné. Pokusil se posadit, ale se zaúpěním padl zpět na záda. Vzpomněl si na poslední události a s úlekem se podíval na místo, kam ho zasáhl meč. Jeho trup byl omotán obvazy, které na několika místech prosakovaly krví. Zkusil zavolat. Po chvilce do… Celý článek ›


Nadbytek informací zabíjí! I těch duchovních!

Publikováno 04.09.2017 v 19:13 v kategorii Nezařazené, přečteno: 31x

Nadbytek informací z duchovní oblasti může mít za následek až dokonce cosi takového, jako je duchovní smrt. Ale přesně stejně je to také s jejich fatálním nedostatkem. Kvůli lepšímu pochopení můžeme použít příkladu výživy našeho fyzického těla. Pokud dlouho trpíme hladem, můžeme zemřít. Ale stejně můžeme zemřít i tehdy, jestliže se dlouhodobě přejídáme. Každý extrém je totiž škodlivý. Nedostatek a přemíra tedy škodí velmi podobným způsobem… Celý článek ›


Příběh zpoza opony - část 1.

Publikováno 31.08.2017 v 19:23 v kategorii Nezařazené, přečteno: 41x

Jeho jméno je Tomáš. Je to člověk - lidský duch, jakých jsou dnes na Zemi miliony. Když jste ho ještě mohli potkat na Zemi, asi byste ho od druhých lidí nerozeznali. Prostě byl součástí průměru společnosti, jenž nevyčnívá ani nahoru ani dolů, ani doleva ani doprava. Měl svou práci, kterou příliš nemiloval, ale docela dobře ho živila. Žil o samotě a měl jednu velkou zálibu. Moc rád četl knihy! Ale ne jakékoliv knihy, miloval žánr fantasy, protože mu… Celý článek ›


O civilizačním střetu křesťanství a původního slovanského duchovna. Poučme se!

Publikováno 28.08.2017 v 18:05 v kategorii Nezařazené, přečteno: 34x

Při pohledu do historie zjišťujeme, že nezbytná vzájemná konfrontace mezi křesťanstvím a původní duchovností Slovanů proběhla v podstatě tím nejhorším způsobem, jakým vůbec proběhnout mohla. Duchovno dávných Slovanů bylo totiž křesťany vnímáno jako čisté pohanství, čili jako cosi, co nemá žádného práva na existenci. To reálně znamenalo různé sankce, perzekuce, potlačování, pronásledování, nebo dokonce přímou fyzickou likvidaci. Zkusme si… Celý článek ›


Odvážně vpřed je Bohu milé

Publikováno 24.08.2017 v 18:03 v kategorii Nezařazené, přečteno: 41x

Co vlastně v sobě nese tato věta? Kam až sahá její znění? Nejen ve slovech, ale hlavně v činech musí být člověk odvážný. A především v každodenní činorodé práci. Člověk si musí především uvědomit, proč vlastně dostal darem své hrubohmotné tělo a tím možnost života na Zemi. Odpověď zní - pro vlastní sebeuvědomění, pro vlastní zrání. Každým svým pozemským životem smíme uzrávat v nějaké lidské vlastnosti, smíme zesílit ve vlastním… Celý článek ›


Otevřená konfrontace s negativním názorem čtenáře

Publikováno 21.08.2017 v 17:58 v kategorii Nezařazené, přečteno: 50x

"Pane blogere, já osobně patřím k lidem s duchovním zaměřením, ale mnohé Vaše příspěvky vnímám jen jako samu negaci. Proto Vaše jednostranné názory ("co je špatné") většinou už ani nečtu. Nicméně nedávno jsem to opět zkusil ... a ta energie, která z toho vychází je jen negativní reakce na to, co právě je ... co asi těžko někomu pomůže. Vaše pohledy postrádají zaměření pozornosti na to, co pomáhá a co by se mohlo udělat pro zlepšení situace."… Celý článek ›