O životě kolem nás

Kam kráčíš pozemské lidstvo?

Člověče, víš jakým máš být ve skutečnosti?

Publikováno Včera v 17:27 v kategorii Nezařazené, přečteno: 1x

Lidská bytost má být bytostí citu. Jedině to citové v nás z nás totiž dělá lidi. Proto se skutečný a pravý člověk, to jest člověk citu, vyznačuje srdečností a lidským teplem. Pravý člověk filtruje citem všechny věci kolem sebe, ale i v sobě samotném. A to včetně svého vlastního rozumu. Také jeho rozum musí být prodchnut, polidštěn a zkultivován citem. Žel, hluboká tragédie lidstva spočívá v tom, že sestoupilo z piedestalu pravé lidskosti. A… Celý článek ›


Ríše hutných obru 3

Publikováno 18.01.2018 v 18:09 v kategorii Nezařazené, přečteno: 12x

Jako na potvrzení toho, co bylo řečeno, bylo slyšet z hlubin tiché chvění a dunění, hučení a sykot a z trhlin v zemi vystupovaly páry. Hjalfdar zjistil, že to byly tyto výpary země, které zanechávaly podivně tísnivý zápach v jeskyních. Byly to výpary síry a kovů. "To je Amon, zářící a tekoucí, který vysílá své výpary vzhůru, aby ozdobil lesklými kapkami naše jeskyně," pravil Konos hrdě a šťastně s úsměvem poučovatele.Hjalfdara to však odpuzovalo.… Celý článek ›


O nízkém dobru humanoidních živočichů a o vysokém dobru pravých lidí

Publikováno 15.01.2018 v 18:12 v kategorii Nezařazené, přečteno: 13x

Nízké dobro je dobro egoistické současného typu, zaměřené hlavně na osobní prospěch jednotlivce, který uvažuje pouze v intencích pojmů "já" a "mně". Dobro vyšší, čili dobro skutečné a pravé je dobrem všeobecným, zájmy jednotlivce vysoce přesahujícím, při kterém člověk uvažuje v intencích pojmů "my" a "nám". Ne však úzkoprse, ale v tom nejširším možném slova smyslu! Nízké dobro nevyhnutelně generuje nejnižší lidské vlastnosti, jakými je… Celý článek ›


Ríše hutných obru 2

Publikováno 11.01.2018 v 19:16 v kategorii Nezařazené, přečteno: 17x

Co by snad bez Hjalfdara nemohli dokázat, toho dosahovali nyní věrnou odevzdaností své vlastní osobnosti. A v tom byl okamžik působení pro veškerý lidský rod! Beze slov byly vykonány krátkým, téměř jen tušeným pohnutím vůle veliké činy, které se duchovně a jemnohmotně projevily tak silně, že pozemsky jako své poslední výběžky musely přinést poslední důkazy ve vhodném projevu. "Vzpomínáte si ještě, jak jsme v pralese vysvobodili duchovní zárodky… Celý článek ›


Kde se vzal duch člověka? Poznávejme sami sebe, svůj původ a svou cestu!

Publikováno 08.01.2018 v 18:16 v kategorii Nezařazené, přečteno: 13x

Duch člověka je jiskra nesmrtelnosti, která se skrývá v každém z nás. Ale pozor! Tato jiskra je pouze potenciálem nesmrtelnosti! Pouze možností jejího rozvinutí, což znamená, že pokud v sobě tento potenciál plně neaktivujeme a nerealizujeme, zahrabeme to nejcennější, co máme. Promrháme totiž svou šanci na dosažení nesmrtelnosti ducha tím, že svůj život promarníme honbou za věcmi druhořadými a podružnými. Za věcmi hmotnými. Odkud se ale vzal v člověku… Celý článek ›


Říše hutných obrů 1

Publikováno 05.01.2018 v 18:25 v kategorii Nezařazené, přečteno: 8x

Další příběh ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: … Hjalfdar slyšel hlas za hlasem. Celé dny i noci tento vnitřní hlas v něm často duníval jako mocný hlas hromu a jako tón zvonů. "Stále více šíří se hutnost nad hmotností. Lidský duch dneška je jiný než lidský duch pozdějších dob. Ve vzdálenosti od Božího světla je takové ochlazení a zhutnění, jaké potřebuje překonat lidský duch ke svému vývoji. Může jej… Celý článek ›


Demaskování pokrytectví charity, přijímání migrantů a ekologie

Publikováno 02.01.2018 v 18:25 v kategorii Nezařazené, přečteno: 8x

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý. A jedním z nich je například to, že lidé, kteří svým bezohledným jednáním způsobují jiným zlo se zároveň často staví do role humanistů a dobrodinců. Vždy ale řeší jenom důsledky a nikdy se nezaměří na samotnou podstatu problému. To by totiž znamenalo nutnou změnu chování jich samotných, což dosud nikdo z těchto takzvaných… Celý článek ›


O muži, jenž hovořil s „bohy“ 4

Publikováno 30.12.2017 v 17:03 v kategorii Nezařazené, přečteno: 11x

Jednou byla celá vesnice udivena vzdáleným hromobitím bouře, která zuřila nad nedalekým pobřežím. Nikdo nechápal, jak taková bouře mohla tak rychle vzniknout, když ještě chvíli před tím nic nenasvědčovalo, že by slunný den mohl být něčím narušen. Yorick byl tou dobou mimo vesnici, když zaslechl divoký ryk živlů. Udiven vyběhl na nejbližší kopec a nad pobřežím uviděl temná mračna, seskupená na poměrně malém okruhu kolem jednoho místa. "Musím se… Celý článek ›


Přírodu spravuje lidem neznámá, vědoma inteligence!

Publikováno 25.12.2017 v 17:50 v kategorii Nezařazené, přečteno: 20x

Absolutně nic v přírodě se neděje samo od sebe! Vše v ní je dokonale řízené! No a inteligence, která to řídí byla starověkými národy, ať již Slovany, Germány, Řeky, nebo Římany personifikována a zosobněná do podoby "bohů", jejichž uctívali. Každý z nich měl na starosti celkem konkrétní druh přírodního dění, přičemž dávné národy tuto inteligenci opravdu reálně vnímali a dokázali s ní také komunikovat. Zmíněná inteligence stojí ve službách… Celý článek ›


O muži, jenž hovořil s „bohy“ 3

Publikováno 21.12.2017 v 18:34 v kategorii Nezařazené, přečteno: 19x

Thór Yorickovi ukázal: "Pohleď, toto je Valhalla z vašich bájí. Je ale jiná, než jste si představovali. Je to sídlo nás, bytostných vládců, avšak lidé tam běžně přístup nemají. Pouze ve výjimečných příležitostech, kdy je třeba vypravit dolů na Zemi člověka, jenž na sebe vzal nějaké zcela mimořádné poslání, se mu na jistou dobu otevřou brány, ale trvale tu nežije žádný z lidí. Sféry bytostných nejsou pro lidi domovem. Nyní pojď dále." Minuli… Celý článek ›