O životě kolem násKam kráčíš pozemské lidstvo?

Články za rok 2014

Učme se poznávat Boží řeč!

Publikováno 30.12.2014 v 16:54 v kategorii Nezařazené, přečteno: 116x

Povinností a životní nezbytností každého dítěte je naučit se řeč svých rodičů. Dítě, které to nedokáže má velmi těžký život a není schopno zařadit se do normálního fungování společnosti. Přesně stejným způsobem však lze vnímat i dospělého člověka, který zůstává po celý svůj život dítětem tohto stvoření. Tohto stvoření, které se mu přimlouvá jasnou a srozumitelnou mateřskou řečí svých zákonitostí. Pokud však mluvíme o… Celý článek ›


Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu II. Veliké období vzestupu

Publikováno 26.12.2014 v 12:54 v kategorii Nezařazené, přečteno: 122x

V čase, kdy se skláněl Světlonoš k první egyptské říši, v úsilí pomoci lidem této říše v jejich pozemském vzestupu, zahrnoval tento národ svou mocnou silou a svými schopnostmi nebývalého druhu. Všechno bytostné sloužilo mu v tu dobu zcela oddaně a důvěřivě, a tedy stejně i tak projevovalo na pokyn Luciferův svojí pomáhající náklonností lidem egyptské říše ve věcech, ve kterých by se to jevilo dnešním lidem jako něco nemožného, anebo přinejmenším… Celý článek ›


Jak dosáhnout štěstí?

Publikováno 22.12.2014 v 16:30 v kategorii Nezařazené, přečteno: 124x

Každý člověk chce být šťastný. Existuje množství lidí, kteří o své vlastní štěstí vysloveně cílevědomě usilují. A přece je skutečného štěstí na zemi jako šafránu. A přece je to jev zcela výjimečný, přestože po něm touží a usiluje se o něj velmi mnoho lidí. Jak je to možné? Proč je tomu tak? Co je toho příčinou? Jsou mnozí lidé, kteří usilují o peníze doufajíc, že když je budou mít dostatek, přinese jim to štěstí. Ale žel,… Celý článek ›


Svátky lásky

Publikováno 18.12.2014 v 11:13 v kategorii Nezařazené, přečteno: 117x

Milé ženy, je před námi nejkrásnější čas z celého roku, Vánoce. Jak mnozí také často říkají, svátky klidu a míru, svátky lásky. Zkusme se tento rok na tyto svátky připravit opravdu tak, abychom je mohly doopravdy prožít v míru, klidu, harmonii a lásce. Abychom o to více - do hloubky svých srdcí všichni prožili, jaký dar nám lidem byl před více jak 2000 lety dán. Dejme stranou všechny ty nánosy takzvaných tradic, které musí být za každou cenu dodrženy,… Celý článek ›


Spravedlnost existuje!

Publikováno 15.12.2014 v 16:07 v kategorii Nezařazené, přečteno: 112x

Člověka nelze násilím udělat šťastným, i kdybychom si to velmi přáli. Má totiž svobodnou vůli, která je darem od Stvořitele a která mu umožňuje svobodně se rozhodovat pro věci dobré, nebo špatné. S každým našim svobodným rozhodnutím je však spojena odpovědnost, které se nemůžeme zbavit. Ve stvoření totiž platí železný zákon: Co kdo zaseje, to také sklidí. Každý člověk, který chce jednat ve svém životě správně by si měl být vědom této… Celý článek ›


Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu I. Počátky první říše

Publikováno 12.12.2014 v 09:51 v kategorii Nezařazené, přečteno: 117x

Vzrušení, jež znovu a znovu ožívá v mnohých badatelích, jestliže se objeví na veřejnosti jakákoliv zpráva o novém objevu některého z artefaktů starého Egypta, by se zcela jistě vzedmulo až k horečce, pokud by se tito badatelé směli někdy dozvědět o skutečnosti, že největší část nádherných a skvostných předmětů, či také pozůstatky monumentálních staveb v okolí Nilu, náleží období druhé říše, říše, která je jen matnou a neumělou kopií… Celý článek ›


Duchovní poučení z nedávných komunálních voleb

Publikováno 08.12.2014 v 17:17 v kategorii Nezařazené, přečteno: 111x

Duchovní zákonitosti ovlivňují všechno a tedy i věci, o kterých bychom to vůbec nepředpokládali. A tyto skryté duchovní zákonitosti, mající hluboký dopad na celý náš život se projevují i v něčem takovém vysloveně světském, jako jsou komunální volby. No a protože duchovní zákony jsou skryté a neviditelné, jejich účinkem je podrobeno to skryté a neviditelné v nás. Čili naše myšlenky, naše city a všechny naše vnitřní pohnutky. A právě z tohoto… Celý článek ›


Vztah církevních věrouk k absolutní Pravdě

Publikováno 02.12.2014 v 15:51 v kategorii Nezařazené, přečteno: 116x

Kdo se chce dobrat k Pravdě, musí mít v první řadě odvahu. Odvahu nezaujatě zkoumat učení vlastního vyznání a také odvahu konfrontovat ho i s naukami jiných náboženství. Takové hluboké zkoumání je založeno na tom, že pokud to, co vlastním je opravdu absolutní Pravdou, není se vůbec třeba bát žádné konfrontace. Naopak, podobnou konfrontací se může moje přesvědčení pouze utvrdit a moje víra pouze posílit. Pokud ale nestranná konfrontace s jinými… Celý článek ›


Silou ducha

Publikováno 29.11.2014 v 10:07 v kategorii Nezařazené, přečteno: 124x

Hluboký smysl mají slova básníkova: "Hory může přenášeti, kdo má víru." Všichni velcí a slavní mužové proto dosáhli na světě úspěchu, že celou duší věřili v nezměnitelný vyšší zákon spravedlnosti, jenž ovládá a řídí svět. Byli pevně přesvědčeni, že jejich úsilí a jednání neodporuje této spravedlnosti a prozřetelnosti. A z toho vědomí prýštila pevná důvěra v konečné vítězství jejich myšlenek a činů. Kristus dobře věděl, že jeho… Celý článek ›


Úvaha o posledním soudu

Publikováno 26.11.2014 v 16:58 v kategorii Nezařazené, přečteno: 120x

Poslední soud! Pojem spojující se s velkou knihou nejen křesťanského světa - s Biblí. Poslední soud! Spojení dvou slov, která nám při hlubším pohledu samy odhalí vlastní smysl. Pojem, znamenající výstrahu pro lidstvo na zemi. Slovo "soud" značí vynesení rozsudku, určení trestu za předchozí provinění. Odplatu za něco, co bylo provedeno nesprávně. Ze slova "poslední" lze vyčíst, že těch dílčích a menších soudů již bylo pravděpodobně více. Jelikož ale… Celý článek ›