O životě kolem násKam kráčíš pozemské lidstvo?

Články za rok 2017

Co bylo podstatou původní duchovnosti dávných Slovanů?

Publikováno 11.12.2017 v 17:29 v kategorii Nezařazené, přečteno: 4x

Jaká byla duchovnost našich slovanských předků před příchodem Cyrila a Metoděje? Je opravdu jen nějakými bájemi to, v co věřili, co uctívali a co považovali za realitu? Kdo byli ve skutečnosti jejich takzvaní "bohové"? Všem nám je jasné, že lidé v minulosti žili v úplně jiném vztahu k přírodě, jako my dnes. Můžeme to vidět třeba na životě našich předků před sto lety. A to samozřejmě již ani nemluvě o lidech před více než tisíc lety, tedy v… Celý článek ›


O muži, jenž hovořil s „bohy“ 1

Publikováno 08.12.2017 v 18:24 v kategorii Nezařazené, přečteno: 25x

V dávných dobách, v zemi ležící kdesi na severu, ležela uprostřed divoké, drsné, ale i čisté a krásné přírody vesnice lovců a zemědělců. Stejně tak jako příroda, i lidé zde byli divocí a drsní, přesto, nebo právě proto, si mnozí doposud uchovali určitou vnitřní čistotu. S okolními národy žili povětšinou v míru, ale když byli napadeni, projevovali neobvyklou odvahu a zuřivost v boji. Vesnice měla svého náčelníka, což byl muž, který vynikal… Celý článek ›


Člověče, bez přízně Nejvyššího nejsi ničím!

Publikováno 04.12.2017 v 18:13 v kategorii Nezařazené, přečteno: 14x

Hle, Světlo a Síla velkého, jediného a všemohoucího Boha proudí stvořením! A ty, nepatrný a malý človíček, který si jen zanedbatelným zrnkem prachu před velikostí majestátu Nejvyššího můžeš i přes veškerou svou nepatrnosti stát v záři jeho Světla a v proudu jeho Síly. Pokud jen trochu chceš, mohou tě podporovat, ochraňovat a pomáhat ti. Mohou propůjčit věčné trvání všemu co vytvoříš. Mohou ti přinést vítězství a zdar ve všem, co činíš. … Celý článek ›


Ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Objevení jednorožce 3

Publikováno 30.11.2017 v 18:32 v kategorii Nezařazené, přečteno: 9x

Hjalfdar zůstal několik dnů v údolí práce, aby se důvěrněji seznámil s novým zvířetem. Nyní vycházel již jen se svým synem Jalfem a jedním lovcem. Tři postačili. Oba druhové zůstávali přitom v pozadí jen kvůli pozorování a případné pomoci. Hjalfdar přešel paloukem ozářeným měsícem až na okraj protilehlého lesa. Tam se posadil na strom a čekal na zvíře.Když se dlouho nic neobjevovalo, vstal a šel po včerejších stopách. V měkké půdě byly… Celý článek ›


Nedejme sebou manipulovat a nebuďme ovcemi!

Publikováno 27.11.2017 v 18:36 v kategorii Nezařazené, přečteno: 10x

Abychom se mohli svobodně rozhodovat, musíme mít objektivní informace. Žel, realita je jiná! V reálném životě je vyvíjena snaha, abychom objektivní informace neměli. Snaha, abychom je měli zkreslené, jednostranné a neobjektivní, na základě čeho se budeme sice rozhodovat svobodně, ale silně ovlivněni záměrným informačním zkreslením reality. Vládnoucí elita totiž vždy a v každé době potřebuje masy ovládat a manipulovat jimi podle svých vlastních potřeb.… Celý článek ›


Ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Objevení jednorožce 2

Publikováno 24.11.2017 v 17:46 v kategorii Nezařazené, přečteno: 6x

Všechny kruhy, které průběhem času růzností své práce vyvíjely se různě v myšlení, způsobech i mravech, byly tak opět vždy spojeny přírodou a měly příležitost navzájem se rozvinout. Všechny rozdíly stáří a práce zmizely. Radostné, díkuplné žně a zhodnocení všeho ke cti Světlého Otce spojovalo lidi. Na konec žní spalovalo se suché dříví, staré listí a špatné plody. Všude hořely mohutné sloupy ohně, provázené písněmi díků a prosebnými… Celý článek ›


Ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Objevení jednorožce 1

Publikováno 16.11.2017 v 18:24 v kategorii Nezařazené, přečteno: 18x

V hluboce položených lesích objevily se nové druhy zvěře. Tyto husté pralesy, v nichž kdysi zde žijící lesní mužové kladli léčky na ptáky, se velmi rychle rozvíjely od té doby, kdy bylo odstraněno nebezpečí divokých lidí a draků. Všude přibývalo množství ptáků a lezoucí a šplhavé zvěře. Veliká, papouškovitá, pestře lesknoucí se zvířata poletovala ve velikých korunách stromů. Tu a tam bylo také viděti velké druhy jelenů. Když lovci jednoho dne… Celý článek ›


O hodnotném filmu, jakých není mnoho a o asociacích, s ním souvisejících

Publikováno 13.11.2017 v 18:20 v kategorii Nezařazené, přečteno: 14x

Jde o film, který osloví zejména muže. Ale v tom nejčistším a nejpozitivnější slova smyslu. Je to totiž film o hrdinství. O hrdinství, o cti, o lásce, o boji za dobro a o pevné víře v Stvořitele. Je to totiž také film o křesťanství. Ale o jiném křesťanství, než na jaké jsme zvyklí. Hlavní hrdina reprezentuje křesťanství pravé a plnokrevné. Ne to změkčilé, slabošské a zženštilé, jaké je dnes. Hlavní hrdina je tedy křesťan, ale i rytíř. Čili… Celý článek ›


Ze života připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Lov jeskynního medvěda 2

Publikováno 09.11.2017 v 19:20 v kategorii Nezařazené, přečteno: 21x

Kulatýma, strnulýma zlatýma očima, zasazenýma v ploché obrovské hlavě s velikou, strašlivě zející tlamou, dívalo se zvíře na poutníka, který často neočekávaně před ním stanul. Pak vyrazilo zvíře ze sebe divoký zvuk a chrochtajíc zmizelo pod pokrývkou svého močálu. Nebylo zlé, nýbrž plaché. Jestliže měli lovci štěstí, tu vylezlo v krátké vzdálenosti z vody a proniklo do husté hradby rostlinstva. Tak ukazovalo a razilo lovcům jistou cestu.Zvíře… Celý článek ›


Požehnání, nebo kletba? Je to na tobě, člověče!

Publikováno 06.11.2017 v 18:15 v kategorii Nezařazené, přečteno: 14x

Život, nebo smrt! Dobro, nebo zlo! Mír, nebo neklid! Moudrost, nebo hloupost! To první je neoddělitelně spojeno s respektováním Vůle Nejvyššího a jeho Zákonů. To druhé je naopak spojeno s ignorováním jeho Vůle a jeho Zákonů. To první je spojeno s bohatým požehnáním všeho dobrého a to druhé s cestou zla a neštěstí. Svého času řekl Mojžíš lidu: „Hle, předkládám před vás dnes požehnání i kletbu. Požehnání, pokud budete poslušní… Celý článek ›