O životě kolem násKam kráčíš pozemské lidstvo?

Nezařazené

O tom, jak neposkvrněně počít, jak nezemřít a jak se nedat zotročit

Publikováno 16.07.2018 v 18:16 v kategorii Nezařazené, přečteno: 2x

Začněme neposkvrněným početím. Jde o nezbytnou podmínku pro zrození kvalitních jedinců a kvalitní mladé generace na náš svět. Neposkvrněné početí není totiž něco, k čemu došlo jen výjimečně a jedinkrát. Naopak, bylo to ukázání cesty a způsobu, jak můžeme pozvednout život na Zemi. Tento ideál může dosáhnout každá žena. Musí ale splnit dvě podmínky. První je početí z čisté lásky a druhou je její vědomí, zaměřeno směrem k Nejvyššímu.… Celý článek ›


Minulost a současnost ovládání mas elitou. Změnilo se jen málo!

Publikováno 09.07.2018 v 19:16 v kategorii Nezařazené, přečteno: 1x

Už v dávné minulosti lidstva se vyprofilovaly tři základní společenské vrstvy, přetrvávající až dodnes. První je na vrcholu stojící, úzká elita. Třetí jsou masy, které se elita snaží co nejefektivněji ovládat a držet v područí, ba až v otroctví, nejlépe s možností rozhodování o životě a smrti. No a druhou, mezi nimi stojící vrstvou je společenská vrstva výkonné moci elity, reprezentující různé stupně řízení společnosti, která reálně… Celý článek ›


Slyšte hlas Matky přírody, vy nehodné děti lidské!

Publikováno 02.07.2018 v 18:02 v kategorii Nezařazené, přečteno: 4x

Lidé nechtějí vidět v přírodních katastrofách to, čím ve skutečnosti jsou! Nechtějí v nich vidět napomenutí a intenzivní impuls k nezbytnosti změny sebe samých! Lidé zůstávají slepí a hluší! A právě k těmto hluchým a slepým zaznívá naléhavé volání Matky přírody: "Ze mě jste vyšli a proti mně jste se obrátili! Ničíte vodu, vzduch i půdu! Utlačuje a trápíte zvířata i rostliny! Ve skutečnosti je však vaší povinností brát na mě ohled a žít… Celý článek ›


Duchovní poselství ruských matrjošek

Publikováno 25.06.2018 v 18:17 v kategorii Nezařazené, přečteno: 4x

Naši předkové vlastnili značnou moudrost, která nám už žel chybí. A tuto moudrost si předávali různými formami z generace na generaci. Třeba pohádkami, pověstmi, bájemi, ale také jinými, neverbálními způsoby, mezi které můžeme zařadit třeba ruské matrjošky. Mělo to však přece jen jeden háček, protože tato moudrost byla vždy určitým způsobem zašifrována, přičemž na každém jednotlivém posluchači záleželo, zda si dá námahu dešifrovat ji a… Celý článek ›


Odkaz všem starým lidem: nejste zbyteční!

Publikováno 18.06.2018 v 18:07 v kategorii Nezařazené, přečteno: 2x

Stáří přináší mnoho problémů. Jak fyzických, tak psychických. No a jedním ze zásadních psychických problémů bývá to, že mnozí staří lidé se po ukončení svého aktivního života nedokážou dlouhodobě vypořádat se silným pocitem zbytečnosti. S pocitem, ještě navíc podporovaným charakterem současné doby, která vidí celý smysl lidského bytí jedině v schopnosti vytváření materiálních hodnot. Je pak samozřejmě snadno pochopitelné, že pokud někdo… Celý článek ›


Změna vesmírného paradigmatu likviduje západní civilizaci!

Publikováno 11.06.2018 v 18:06 v kategorii Nezařazené, přečteno: 4x

Není žádná náhoda, že v Čechách i na Slovensku se společnost výrazně polarizuje. Že se vytvářejí dvě skupiny lidí, stojící proti sobě až v nepřátelství. Že jedni jsou za Zemana a druzí proti Zemanovi. Že jedni byli za protesty za slušné Slovensko a druzí zase proti nim. Že jedni jsou za Rusko a Putina, a druzí zase proti Rusku a Putinovi. Ve všem tomto se skrývá něco zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Jde tu totiž o vzájemné pnutí… Celý článek ›


O dosažení nepochopitelného ideálu radostného přijímání utrpení

Publikováno 04.06.2018 v 16:21 v kategorii Nezařazené, přečteno: 6x

Znáte ten vtip, jak sedí chlapík v obývacím pokoji, dívá se na televizi, a najednou mu někdo tichounce zaklepe na dveře? Chlapík vstane a otevře. Před dveřmi stojí malá kostřička a říká: "Svíce života vašeho křečka dohořela. Přišla jsem si po jeho duši". Chlapík se nevěřícně dívá a pak s hněvem kopne do kostřičky, která se skutálí dolů schodištěm. Vrátí se do obýváku, sedne si a znovu se dívá na televizi. O chvíli se ale ozvou strašné… Celý článek ›


K tématu Letnice, vylití Ducha Svatého

Publikováno 01.06.2018 v 19:11 v kategorii Nezařazené, přečteno: 12x

Lidé chtěli vidět od Ježíše jen zázraky. Pak byli přesvědčeni, že mají před sebou Božího vyslance. Ale učedníci, kteří směli žíti v blízkosti Ježíše, přišli beze slov k přesvědčení, že On je Syn Boží. Mezi nimi a mezi posluchači kázání Ježíšových utvořila se již hluboká propast. Učedníci nepřijímali už jeho slov doslovně, rozumem, ale cítěním. Nemohli ještě vše do důsledku promysliti, avšak měli podíl na síle Světla, která… Celý článek ›


Supermarkety a konzum mění venkov k horšímu. Hlubší pohled na venkovskou realitu

Publikováno 28.05.2018 v 18:11 v kategorii Nezařazené, přečteno: 9x

Charakter našich obcí se očividně mění. Nejsou to už totiž obce jako v minulosti, jejichž obyvatelé využívali své pozemky především na pěstování různých produktů pro vlastní spotřebu. To znamená, že většinu celkové rozlohy pozemku tvořila zahrada užitková a pouze nepatrná část byla vyhrazena zahradě okrasné. V současnosti, i z důvodu příchodu mnoha lidí z měst na venkov, se však tento poměr obrátil. Dnes tvoří většinu pozemku zahrada okrasná,… Celý článek ›


O tajemství podstaty člověka, ale také podstaty Stvořitele

Publikováno 21.05.2018 v 16:45 v kategorii Nezařazené, přečteno: 15x

Člověk musí mít jasno v těchto dvou zásadních věcech proto, aby mohl správně kráčet životem. Jejich neznalost a nejasnost má totiž nutně za následek nesprávné nasměrování celého našeho bytí. Má za následek jeho nenaplnění a nakonec také jeho celkovou ztrátu. Abychom tedy jednou své bytí úplně neztratili, poznávejme kým ve skutečnosti jsme, jaká je naše pravá podstata a jakou má souvislost s podstatou samotného Stvořitele? Kdo je Bůh? Lidé se… Celý článek ›