O životě kolem násKam kráčíš pozemské lidstvo?

Články za rok 2015

Konspirace! Proč více méně ano?

Publikováno 30.12.2015 v 14:57 v kategorii Nezařazené, přečteno: 106x

Je známo, že ve svobodném prostoru internetu najdeme mnoho takzvaných konspiračních teorií. Teorií, snažících se odhalovat utajené, nebo neznámé skutečnosti, skryté za každodenní, zdánlivě bezkonfliktní realitou. Je samozřejmé, že v této oblasti je možné najít množství těch nejfantastičtějších tvrzení, pořádně utažených za vlasy, které musí člověk po reálném zvážení zavrhnout jako nesmysl. Avšak i přesto má konspirační postoj k realitě… Celý článek ›


Hierarchie v umění

Publikováno 25.12.2015 v 16:12 v kategorii Nezařazené, přečteno: 115x

Umění je od počátku světa darem Stvořitele, jako stálá inspirace z výšin, aby lidské duchy, pobývající v nižších úrovních, povznášelo k výšinám. Život v úrovních Světla je pro nás uměním. Odlesk jeho vyzařování je vzácným darem pro pozemské lidi, který je přirozeně postaven na vyšší stupeň. Umění se od světlé reality neodtrhlo, neboť je její součástí. Od té se odtrhl jenom sám člověk. Pro umění, které přirozeně vnímáme odděleně… Celý článek ›


Přitažlivost zlého a šeď dobra

Publikováno 21.12.2015 v 16:35 v kategorii Nezařazené, přečteno: 106x

Zlo má mnoho forem a podob. Mnohokrát také vypadá na první pohled velmi přitažlivě, ba dokonce z krátkodobého hlediska může člověku přinášet i různé výhody, příjemné zážitky, nebo jiný prospěch. Nicméně každý, kdo se rozhodne kráčet přitažlivou cestou zla, ať by dělal cokoliv, ať by si jakýmkoli způsobem "vychutnával" vše, co mu zlo nabízí, dříve nebo později narazí na problém. Pokud totiž bude k sobě opravdu upřímný, musí si přiznat, že… Celý článek ›


Síla lidské myšlenky

Publikováno 17.12.2015 v 17:14 v kategorii Nezařazené, přečteno: 110x

Mezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě proto, ţe lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniţ by o tom věděli. Kdyby si lidé uvědomovali, co všechno mohou myšlenkou svojí způsobit, usměrňovali by vždycky své myšlenky k dobrému a vyhýbali by se všem příleţitostem zabývat se myšlenkami špatnými nebo… Celý článek ›


Vážně zkoumejme všechny věci kolem nás

Publikováno 14.12.2015 v 16:32 v kategorii Nezařazené, přečteno: 99x

Člověk nemá prožívat svůj život nevědomě. Nemá pravdy a fakta, které se mu předkládají pouze slepě přijímat. Nemá je přijímat bez uvažování, protože tím se stává nesamostatným. Stává se tak nesamostatnou loutkou v rukou jiných. Nesamostatnou loutkou, která se pohybuje pouze prostřednictvím nitek názorů jiných. My lidé proto nikdy nemáme přijímat názory druhých, aniž bychom je sami vážně nezkoumali. Vždyť každý z nás nese za sebe plnou… Celý článek ›


Slovo je nástroj

Publikováno 10.12.2015 v 18:19 v kategorii Nezařazené, přečteno: 133x

Pro názornější vyjádření a pochopení myšlenek si přizveme dnes na pomoc gramatiku. Gramatika stanovuje pravidla a zákony pro používání slova, jazyka, řeči. Nevznikla náhodou, ale proto, aby jazyk a řeč harmonizovala, zušlechťovala. Naše krásná řeč prošla vývojem. Stal se z ní, kultivovaný jazyk a slouží nám jako vyčerpávající dorozumívací prostředek. Každé slovo má vlastní energetický náboj. Skládáním slov během hovoru šíříme pozitivní nebo… Celý článek ›


Jaký je smysl stáří a čekání na smrt?

Publikováno 07.12.2015 v 15:39 v kategorii Nezařazené, přečteno: 114x

Položili jste si někdy otázku, jaký má vlastně smysl pozdní stáří, nemohoucnost, nemoc a závislost na jiných, jevící se lidem aktivního věku jako něco bezvýchodního? A nejen jim, ale i mnohým starým lidem samotným? Pod tlakem bezvýchodnosti, s vizí stupňující se nemoci a bolestivého umírání pak často zvažují myšlenku dobrovolného odchodu ze světa. A jsou i tací, kteří eutanazii i uskuteční, aby se podle jejich názoru vyhnuli zbytečnému… Celý článek ›


Stupně na cestě k pravému ženství 15

Publikováno 03.12.2015 v 16:42 v kategorii Nezařazené, přečteno: 107x

Posledním stupněm na naší cestě k pravému ženství je stupeň vědomé služby Stvořiteli. Jako základ tohoto stupně je naplňování Prvního přikázání. To spočívá v niterném vztahu každé z nás vůči Bohu, vůči Tvůrci Všehomíra, z Jehož životadárné Síly jsme vznikly a trváme. O tomto svém vztahu nemusíme hovořit, ten vyjadřujeme čistým naplňováním všech dalších Přikázání, která jsou nám dána jako opora pro naši cestu na této Zemi. Není to… Celý článek ›


Nemějte despekt před křesťanstvím

Publikováno 30.11.2015 v 16:14 v kategorii Nezařazené, přečteno: 97x

Existuje mnoho věcí, na které jsou lidé alergičtí. Mimo jiné velmi často i na to, co má nějaké spojení s církví, nebo křesťanstvím. V takové chvíli začnou okamžitě mluvit o prodávání odpustků, o inkvizici, o křižáckých válkách, o nekalých mocenských praktikách Vatikánu, o zneužívání mladistvých, o církevních restitucích a ještě o mnoha jiných věcech. Pokud se tedy řekne slovo Stvořitel, pokud se řekne Bible, pokud se vzpomenou přikázání,… Celý článek ›


Stupně na cestě k pravému ženství 14, Duchovní dary

Publikováno 27.11.2015 v 17:41 v kategorii Nezařazené, přečteno: 131x

Co to jsou duchovní dary a jak se projevují? Mnozí si myslí, že to musí být něco mimořádného, co nemůže mít každý, a jen někteří byli omilostněni a směli obdržet nějaký výjimečný duchovní dar, aby tak mohli mimořádně obdarovávat druhé. Ovšem tak tomu není. Duchovní dary jsou dary, které obdržel každý lidský duch. V dnešní době nadvlády rozumového myšlení a uvažování však všeobecně lidé zapomínají na prožívání citu, neboli impulsy… Celý článek ›