O životě kolem násKam kráčíš pozemské lidstvo?

Odvážně vpřed je Bohu milé

Publikováno 24.08.2017 v 18:03 v kategorii Nezařazené, přečteno: 70x

Co vlastně v sobě nese tato věta? Kam až sahá její znění? Nejen ve slovech, ale hlavně v činech musí být člověk odvážný. A především v každodenní činorodé práci. Člověk si musí především uvědomit, proč vlastně dostal darem své hrubohmotné tělo a tím možnost života na Zemi. Odpověď zní - pro vlastní sebeuvědomění, pro vlastní zrání. Každým svým pozemským životem smíme uzrávat v nějaké lidské vlastnosti, smíme zesílit ve vlastním vědomí lidského ducha ve Stvoření. Každý si tedy přinášíme v dalším životě předpoklady pro určitou schopnost, protože již dříve jsme si ji osvojili.
Proto je některý člověk výborným organizátorem, jiný dobrým správcem, další zemědělcem či matematikem a tak dále. Avšak nikdo z nás není dokonalým ve všech činnostech. Ba naopak. Jsou činnosti, před kterými doslova utíkáme, neboť nám jsou nepříjemné a chybí nám pro ně schopnosti. Je v pořádku, že každý zde máme své místo a můžeme se vzájemně doplňovat. A tím také máme jedinečnou příležitost načerpat mnohé zkušenosti od druhých, kteří jsou zdatní v oboru nám vzdáleném či mají určité své vlastnosti rozvinuty k ušlechtilosti a kráse. A mnohdy jsou to právě vlastnosti a schopnosti, které my si musíme teprve osvojit. Ano, osvojit. A abychom se i v tomto životě něčemu naučili, něco si osvojili, musíme umět využít každé příležitosti, každého prožívání, které k nám přichází.

Známe to přece všichni. Činnost, která je nám nejméně příjemná, ale kterou máme povinnost zvládnout, odkládáme stále na pozdější dobu, dokonce se jí mnohdy snažíme vyhnout úplně. Nebojme se prožívání, jež vyžadují naši odvahu!

Zvláště muž měl by ve své každodenní práci stát s tvořivou a živou odvahou. Jak působí muž, který si jen zoufá, jak je život těžký, jaké má neustále problémy s lidmi, s kterými není možné jednat, neboť jsou nepříjemní a zlí, a on si již neví rady s tím vším. I přesto, že takový muž je ve své podstatě dobrým, v tuto chvíli nechává proplynout mezi prsty příležitost svého zesílení v překonávání překážek, možnost stát se samostatným, odvážným a sebevědomým mužem.

Vždyť právě v českém národě je tou nejlepší vlastností tvořivost, živost, činorodost. Tak se nechejte vést a hledejte vždy řešení všech situací, neutíkejte před možností překonání sebe sama. I když v průběhu takového prožívání pocítíte mnoho těžkostí, nelitujte námahy a poperte se s každým problémem, který před vámi vyvstane. Přinese vám to nesmírné zesílení a uzrání.

V dnešní době je této odvahy obzvláště potřeba, neboť všechno je pokřivené. Nesmí vás tedy zaskočit špatné jednání lidí a jejich nesprávný přístup k mnohým hodnotám. Pokud chcete měnit tyto nešvary, nesmíte si odčerpávat energii tím, že nad každou takovou situací budete zoufat až ke své nečinnosti. Pokud s odvahou vstoupíte do všeho, co konáte, pak budou vám přicházet i netušené pomoci a s odstupem času pocítíte, že již není pro vás problém zvládat situace, které se vám dříve zdály být nepřekonatelné.

Takový muž je pak i velkou posilou a oporou pro ženy, které jsou v jeho okolí, neboť všechny tyto mužné, aktivní projevy vyvolávají v ženě potřebu vyrovnávání svou jemnou ženskostí. I v ženě pak vyvstane odvaha vypořádat se se svými nešvary, neutíkat před těžkostmi, které přicházejí. Ona však musí se hlavně učit v tichosti naslouchat svému nitru. Umlčet svá ústa a uspořádat si vše nejprve ve svých myšlenkách, a pak vše, co takto uchopí a pochopí, musí s největší vytrvalostí a odvahou naplňovat.

I žena má být činorodou, tvořivou a odvážnou v překonávání překážek, před nimiž se ocitá. Avšak žena se musí učit tyto překážky překonávat svým jemnějším způsobem. A tím je právě také vytrvalost v uchopování své úlohy, v rozvíjení své osobnosti.

Proto každý, kdo usiluješ ke Světlu, jdi odvážně vpřed ve svém každodenním úsilí. Nelekej se překážek, které jsou ti kladeny do cesty, ale využij každé příležitosti překonat sám sebe, pouzrát a zesílit. Právě v tomto neustálém tlaku a pohybu jest Láska Stvořitele, který nám ve svých Zákonech umožnil zrání v prožívání toho, co potřebujeme pochopit. Na nikoho není kladeno více, než je schopen unést. Pochopme proto tuto nezměrnou Lásku, važme si jí a využijme ji vždy správně.

Pokud bude náš pohled vždy upřen vzhůru a nenecháme se pozemskými těžkostmi vléct, pak můžeme také dostat posilu pro překonávání všech těžkostí.

Zde musí hlavně žena svým čistým nitrem udržovat spojení s výšinami, aby i muž mohl skrze ni přijímat Světlou Sílu. Toto čisté spojení je také možné velmi dobře rozpoznat. Ať taková žena vejde kamkoliv, rozjasní se vždy okolo ní cosi neviditelného, ale silně působícího. A pokud mohou muži čerpat sílu od takových žen, mají pak možnost stát se odvážně tvořícími a budujícími, svobodnými lidskými duchy. Pak je také možné budovat Království Boží na Zemi.

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?